نحوه بازگشت

مشتری تا 7 روز مهلت تست محصولات را دارد و در این مدت درصورتیکه از کیفیت محصول راضی نبوده است. میتواند با هماهنگی با مدیریت مابقی محصول را عودت داده و وجه پرداختی عیناً به حساب مشتری واریز می گردد.

فهرست