شکایت و پیشنهاد

سامانه رسیدگی به درخواستها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات، نقطه نظرات، انتقادات و شکایات کاربران و خریداران گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد تیم فروش از لحاظ سرعت، دقت، انضباط کاری، ارتقاء کاری و سیستمی، شفافیت، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در طراحی، کنترل انضباط مالی و نهایتاً تمام موارد مورد نظر مشتری ایجاد شده است.

کاربران و مشتریان عزیز می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق شماره تلفن (09113311805) یا از طریق ایمیل ([email protected]) و یا ارتباط از طریق فرم تماس با ما به ما منعکس نمایند.

با سپاس فراوان از کاربران و مشتریان محترم.

فهرست